Voorwaarden

1. JURIDISCHE MEDEDELING EN ACCEPTATIE
Deze juridische kennisgeving en informatie (hierna de "Juridische kennisgeving") regelt het gebruik van het internetportaal service "www.vayacamping.net" (hierna, de "Portal") die ter beschikking stelt van de internetgebruikers.
Het gebruik van de website betekent acceptatie van alle bepalingen opgenomen in deze juridische verklaring. VAYACAMPING is een merk van Holidays&Co SAS, ook handelend onder de naam Camping-and-co, met een vermogen van EUR 590.000, kantoorhoudende te Parc Technopolitain Atalante - Allée Métis -Odyssée Bâtiment C, 35435 Saint Malo - Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Saint-Malo, onder nummer 498 339 340
E-mail [email protected] 

2. VOORWAARDEN VORR TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET PORTAAL  
Het verstrekken van Portal Services, door VAYACAMPING, het is gratis voor gebruikers. Niettegenstaande het bovenstaande, een aantal van de door VAYACAMPING diensten zijn onderworpen aan de betaling van een prijs op de wijze te bepalen.
In het algemeen is de toegang tot het Portaal geen voorafgaande inschrijving of registratie van de gebruikers nodig hebben. Echter, VAYACAMPING omstandigheden het gebruik van sommige van de diensten van de gebruiker staat, in http://www.vayacamping.net/usuarios/zona-del-campista.
Alle informatie die door de gebruiker via de diensten moet waarheidsgetrouw zijn. De gebruiker garandeert de authenticiteit van alle data gecommuniceerd Vayacamping. 

3. VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PORTAL
De Gebruiker stemt ermee in om de Website en de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze juridische informatie. De gebruiker zal geen gebruik van de Diensten voor illegale doeleinden, in deze juridische verklaring verboden, schadelijk is voor de rechten en belangen van anderen.
Met name de Gebruiker stemt ermee in om zich te onthouden van:
Verzamel informatie op de site voor reclame doeleinden en om berichten of reclame van welke aard te sturen zonder de toestemming van de betrokkenen.
Ter beschikking stellen aan derden voor welk doel dan ook, data verzameld van distributielijsten. 

4. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonlijke gegevens worden automatisch verwerkt en opgenomen in bestanden die VAYACAMPING, S.L. Het zal bezitten en verantwoordelijk. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, rechtstreeks door VAYACAMPING, uitgevoerd of door anderen namens VAYACAMPING, is het de bedoeling de levering, beheer, administratie, uitbreiding en verbetering van VAYACAMPING, diensten die worden aangeboden op het portaal www.vayacamping.net en het versturen, via traditionele en elektronische middelen, commerciële informatie over de mogelijkheden van VAYACAMPING, dienstenAls u zich wilt afmelden van een van de aangeboden op de portal diensten, stuur een e-mail te sturen naar [email protected]~~V.VAYACAMPING,
Het zal geen persoonlijke gegevens aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen instorten of te delen.VAYACAMPING, of, in voorkomend geval, derden die de persoonlijke gegevens verwerken namens VAYACAMPING, 
Het heeft de beveiligingsniveaus van de bescherming van persoonsgegevens wettelijk verplicht aangenomen.Gebruikers hebben en kunnen hun recht op toegang, annulering en correctie van uw persoonlijke gegevens en verzet uitoefenen door contact VAYACAMPING, via e-mail.

5. OPZEGGING EN SCHORSING VAN DIENSTEN
VAYACAMPING kunnen intrekken of opschorten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving levering van de Diensten aan gebruikers die de bepalingen van deze juridische verklaring schenden. 

6. WEIGEREN VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICE
VAYACAMPING behoudt zich het recht voor om gebruik van de Dienst te weigeren en om de informatie, data en content verspreid of aan derden ter beschikking gesteld via de Service op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers die de voorwaarden van deze juridische verklaring schenden verwijderen.